عسکری:مشهورترین القاب آن حضرت،عسکری محله ای بوده در شهر سامرا که لشکرگاه ومحل توقف سپاه خلفای عباسی در آنجا قرار داشت.


واما عسگری:به معنی عقیم،بی دانه،...


میدونین که تو عربی حرف (گ)نداریم!

اما...از این جهت از این اسم استفاده میکنن که وجود مبارک امام زمانو رد کنن


پس حواسمون باشه که چه چیزورو به زبون میاریم

اللهم عجل لولیک الفرج...