خواهرم !این چادر تا برسد به دست تو،هم از کوچه های مدینه گذشت هم از کربلاهم از بازار شام ...!چادرت را محکم در آغوش بگیر و بگو :"برایت روضه بخواند ... "همه را از نزدیک دیده...!

چادر یادگار حضرت زهرا (س) است بیایید حرمتش را حفظ کنیم و به آن احترام بگذاریم...

یاد بگیریم وقتی چادر سر کردیم حرمتش را حفظ کنیم ارایش غلیظ،بیرون گذاشتن موی سر،لباس های تنگ و زننده این ها همه بی حرمتی به چادر یادگار حضرت زهرا(س) است...

خدایا همه ی با حجاب های سرزمینم را حفظ کن و از شر بلاهای اخر الزمان دورشان گردان...