امام باقر : شیعیان ما را امر کنید به زیارت قبر حضرت حسین(ع) بروند زیرا زیارت آن حضرت بر هر مومنی که اقرار به امامتش از جانب خداوند عز و جل دارد فرض و واجب می شود.


پ.ن:ان شاالله آقا بطلبن