👑 امام هادی النقی (علیه السلام) میفرمایند:

 هر کس از خدا فرمان ببرد ، از او فرمان میبرند .


ماه بندگی خداست
نماز روزره هاتون قبول
التماس دعا
ألـلَّـھُــــــمَــ ؏َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج