چشمات شده پر از هرزگی؛ پر از گناه؛ پر از نافرمانی خدا در حالیکه همین خدایی که ازش هزار جور توقع داریم فرموده: «قل للمومنین یغضوا من ابصارهم » "به مومنین بگو چشم های خویش را بپوشانند"


☝️اگه میخوای خودت رو از گناه حفظ کنی باید مراقب چشمت باشی؛ سخته اما شدنیه؛ وقتی برات تبدیل به عادت بشه دیگه تا چشمت به گناه بیفته ناخودآگاه جهت دیدت عوض میشه؛ حضرت امام صادق ـ علیه السلام ـ فرمود:  چشم چرانی، تخم شهوت را در دل می کارد و چنین کاری برای نگاه کننده کافی است که منشأ فتنه گردد


وقتی مدام چشمت به صحنه های گناه و نامحرم باز باشه، تمام این صحنه های دیده شده توسط چشمت در روح و روانت تبدیل به بمب شهوتی میشه که شاید نتونی اونو کنترل کنی و تو رو از پا در بیاره! "پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود : نگاه به نامحرم تیر زهرآلودی از تیرهای شیطان است." روح  تو محبوس شهوت خواهند شد

اللهم عجل لولیک الفرج...