شهید على اصغر پور فرح آبادى:

خواهر مسلمان: حجاب شما موجب حفظ نگاه برادران خواهد شد. برادرمسلمان: بى ‏اعتنایى شما و حفظ نگاه شما موجب حجاب خواهران خواهدشد.


شهید حمید رستمى:

به پهلوى شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان می دهم که، حجاب را حجاب ‏را، حجاب را، رعایت کنید.


شهید بهرام یادگارى:

خواهرم: حجاب تو مشت محکمى بر دهان منافقین و دشمنان اسلام مى زند.

شهید صادق مهدى پور:

یک دختر نجیب باید باحجاب باشد.


شهید سید محمد تقى میرغفوریان:

از تمامى خواهرانم مى‏خواهم که حجاب این لباس رزم را حافظ باشند.


شهید حمید رضا نظام:

خواهرم: از بى حجابى است اگر عمر گل کم است نهفته باش و همیشه گل باش.


شهید محمد کریم غفرانی:

حفظ حجاب هم چون جهاد در راه خداست.


شهید رحیم آنجفى:

خواهرم: محجوب باش و باتقوا، که شمایید که دشمن را با چادر سیاهتان و تقوایتان مى‌کشید. حجاب تو سنگر تو است، تو از داخل حجاب دشمن را مى بینى و دشمن تو را نمى بیند.


شهید على رضائیان

شما خواهرانم و مادرانم: حجاب شما جامعه را از فساد به سوى‏معنویت و صفا مى‏کشاند.


شهید على روحى نجفى

از خواهران گرامى خواهشمندم که حجاب خود را حفظ کنند، زیرا که‏حجاب خون‏بهاى شهیدان است.


شهید سید محمد ناصر علوی:

خواهرم راضیه جان!

حجابت را خیلی محکم حفظ کن . به بعضی ها نگاه نکن که به پیروی از شیطان ، وجود خودشان را مانند افساری برای او درست می کنند ، تا شیطان بتواند کارش را انجام دهد و واین افسار ها را به گردن بعضی ها بیندازد.


نگاه نکن که اگر حجاب و فکر درستی داشته باشی آنها مسخره ات می کنند.البته آن ها شیطان هستند . شما به حضرت فاطمه نگاه کن که چگونه زیست و چگونه خودش را حفظ کرد.

شهید محمد کریم غفرانی:

حفظ حجاب هم چون جهـــــــــاد در راه خداست.


شهید ابوالفضل سنگ تراشان:


تو ای خواهرم:حجاب تو کوبنده تر از خون سرخ من است

شهید حمید رستمى:

به پهلوى شکسته فاطمه زهرا(س) قسمتان می دهم که، حجاب را حجاب ‏را، حجاب را، رعایت کنید.