ڪربلا شهریست ای دل

 شهریارش زینبــــــــــ است

 اعتـــــبارش از حسیݧ و 

 اقتدارش زینبــــــــــ است

نام زینب با حسین 

 حڪ گشته در ایوان دل

دل که شد بیت الحسین

 نقش و نگارش زینبــــــــــ است

شیعه دارد در دلش

 یڪتا ڪِتابـــــــــــــــِ قِیْمَتـــــــی

ناشِرَش باشد حسین 

 آموزگارش زینبــــــــــ است

هر که نازد بر کسی 

 زینبــــــــــ بنازد بر حسین

جانِ زهرا این حسین(ع)

 دار و ندارش زینب است

اللهم عجل لولیک الفرج...