امام صادق علیه السلام میفرمایند:

.

فرزندانتان را با [کلام] ما آشنا کنید ، پیش از آنکه دیگر فرقه هاى منحرف عقیدتى بر شما سبقت بگیرند [و آنها را منحرف سازند].

.

•• فروع کافى، جلد٢، ص٩٤••

--------------------------

امام على علیه السلام میفرمایند:

.

به یکدیگر هدیه بدهید تا محبت را در میان خود بیفزایید❤️❤️

.

••غررالحکم، ص ٣٧٨، حدیث ٨٥٢٨••