پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:


سرمای بهار را غنیمت بشمارید که با بدن های شما همان کاری را می کند که با درختان می کند 

و از سرمای پاییز دوری کنید 

که با بدن های شما همان کاری را می کند که با درختان می کند .


« وَ رَوَوْا عَنِ النَّبِیِّ ص اغْتَنِمُوا بَرْدَ الرَّبِیعِ فَإِنَّهُ یَفْعَلُ بِأَبْدَانِکُمْ مَا یَفْعَلُ بِأَشْجَارِکُمْ وَ اجْتَنِبُوا بَرْدَ الْخَرِیفِ فَإِنَّهُ یَفْعَلُ بِأَبْدَانِکُمْ مَا یَفْعَلُ بِأَشْجَارِکُمْ .

• بحارالأنوار، ج 59 ، ص27 •