کدام کمبودرا تا جلو لنز این همه دوربین به دوش کشیده ای؟


برهنگی به بهانه ی آزادی؟!

پس آزادی ات را تسلیت میگویم،

گل بر بادرفته!


اشرف مخلوقات؛

کاش بدانی که تو 

والا هستی

نـــــه کالا...

بانو...

ألـلَّـھُــــــمَــ ؏َـجــــــــــِّـلْ لِوَلــــــیِـڪْ ألــــــــــْـفـــــَـرَج