یا امام مجتبی

روزی رسد که میزنم ای بانی کرم

در گوشه ی اتاق خودم عکس گنبدت

اللهم عجل لولیک الفرج...