امام حسن (ع) و امام حسین (ع) بعد از رحلت پیامبر اکرم (ص) و تأسیس سقیفه و آغاز خانه نشینی امیر المومنین (ع)، کودکی بیش نبودند. ولی آنچه که خیلی عجیب است و حتی غالب مورخین اهل سنت هم آورده اند:روزی ابوبکر بر منبر رسول الله (ص) نشسته بود که حسن بن علی آمد و از منبر بالا رفت و فرمود: از منبر پدر من پایین بیا، ابوبکر گفت: (بلی) این منبر پدر تو است، نه منبر پدر من. علی که در گوشه ای در میان مردم نشسته بود فرمود: این کار او به دستور من نبوده است.منابع اهل سنت:


المنتظم فی تاریخ الملوک و الأمم لإبن الجوزی الحنبلی، ج4، ص70، 


الریاض النضرة فی مناقب العشرة للطبری، ج2، ص148


از همسنگرانم بخوانید:

شجاعت امام حسن بن علی علیه السلام

صلح امام حسن علیه السلام موثرترین شیوه مبارزه در آن زمان

چرا امام حسن (ع) صلح کرد و امام حسین (ع) جنگید ؟