پیامبر اکــرم صَلی اللهُ علیه و آله میفرمایند :


مؤمن به میل و رغبت خانواده اش غذا مى‌خورد، ولى منافق میل و رغبت خود را به خانواده اش تحمیل مى‌کند.


• کافی (ط - الإسلامیة)، ج4، ص12 •