رسول خدا صلی الله علیه و اله  میفرمایند:

 . زن شایسته ، یکی از دو عامل پیشرفت خانواده است.

 • بحارالأنوار(ط-بیروت) ج100، ص238، ح39 •هم”